Termeni și condiții

STEM CELLS BANK SA. Timișoara, Bldv. General Ion Dragalina, nr. 37A, având Cod Unic de Inregistrare 26260004

Datele de contact: info@stemcellsbank.ro, 0040 256 27 56 40

ASPECTE GENERALE

Întrucât v-ați obișnuit să fim alături de dumneavoastră în orice situație, să fim prompți, să vă sprijinim și să fim atenți cu nevoile dumneavoastră, dorim să fim cel puțin la fel de atenți și transparenți cu dumneavoastră și în ceea ce privește modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne-am informat și am știut din timp că din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2018. În consecință, am implementat toate măsurile tehnice și organizatorice astfel încât datele dumneavoastră cu caracter personal să fie în siguranță.

Prin urmare, dorim să vă informăm ce se întâmplă cu datele dumneavoastră atunci când alegeți să comunicați cu noi prin intermediul web-site-ului, atunci când doriți să ne trimiteți un CV sau atunci când doriți să participați la un concurs pe care îl organizăm:

CE DATE PRELUCRAM, ÎN CE SCOP, PENTRU CE TERMEN, ÎN CE TEMEI?

În toate situațiile, vom încerca să respectăm cele șapte principii ale prelucrării datelor cu caracter personal: legalitatea, corectitudinea și transparența; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acuratețea datelor; limitarea stocării; integritate și confidențialitate; responsabilitate.

(i) pagina de contact

Dacă doriți să ne transmiteți un mesaj utilizând pagina noastră de contact, vă vom solicita informații precum: nume și prenume, număr de telefon, email, data probabilă a nașterii, județul în care veți naște și spitalul (pe care vă rugăm să ni le furnizați doar în situația în care mesajul are legatură cu serviciile noastre de prelevare celule stem).

Întrucât pagina de contact vă pune la dispoziție un câmp prin care ne puteți trimite mesajul dvs., vom prelucra orice alte date cu caracter personal pe care dvs., în mod voluntar le veți introduce acolo.

Datele dvs. personale vor fi folosite pentru a răspunde mesajului transmis de către dvs. sau pentru a face orice alte demersuri pe care ni le-ați solicitat.

(ii) cariere

Dacă doriți să ne transmiteți CV-ul dvs. și veți utiliza secțiunea cariere, vă vom prelucra date precum: nume și prenume, email, telefon, poziția pe care o vizați în cadrul Stem Cells Bank SA, datele din cuprinsul CV-ului dvs. (care pot fi, potrivit opțiunii dvs.: poză, adresă, sex, stare familială, educație, experiență profesională, hobby-uri etc.), precum și orice informații pe care doriți să le includeți în câmpul de mesaj.

Vom prelucra aceste date exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare, însă nu garantăm faptul că CV-ul dumneavoastră va intra întotdeauna într-un asemenea proces, Stem Cells Bank SA având libertatea de a face o selecție a tuturor CV-urilor pe care le primește.

În măsura în care vom păstra CV-ul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate până la finalizarea procesului de recrutare pentru poziția respectivă, iar dacă ați aplicat la noi doar pentru a va avea în baza de date în situația apariției unui post care v-ar putea interesa, îl vom păstra maximum 12 luni.

(iii) Concursuri sau evenimente

Dacă veți dori să participați la unul dintre concursurile sau unul dintre evenimente pe care le organizăm, vom prelucra date precum: numele și prenumele, telefonul, județul, data probabilă a nașterii, maternitatea, e-mailul. Pentru câștigători, în măsura în care vom fi nevoiți să plătim pentru dvs. impozit pentru premiul câștigat, vom prelucra și codul numeric personal.

Datele vor fi prelucrate doar în scopul derulării concursului și desemnării câștigătorilor și doar pe perioada derulării concursului la care v-ați inscris, iar dupa aceasta perioada vor fi stocate atâta timp cât va fi necesar pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în scopuri financiar-contabile.

În cazul participării la unul dintre evenimentele organizate de Stem Cells Bank SA, datele vor fi prelucrate pe perioada dintre înscrierea dumneavoastră și data evenimentului cu scopul de confirma prezența dumneavoastră la eveniment. În urma evenimentului este posibil să vă contactăm pentru a afla părerea dumneavoastră despre informațiile furnizate și condițiile de desfășurare ale evenimentului.

De asemenea, participanții concursurilor sau persoanele înscrise pentru participare la unul dintre evenimentele organizate pot beneficia de oferte speciale pentru serviciile prestate de Stem Cells Bank SA. Vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă comunica aceste oferte speciale, dacă este cazul. Dacă nu vă prezentați la eveniment, este posibil să vă contactăm pentru a vă comunica data următorului eveniment pe care îl puteți accesa.

Întrucât comunicările dintre noi au loc prin intermediul unui web-site, vom putea prelucra și date precum: adresa IP, tipul browser-ului folosit sau tipul device-ului folosit.

(iv) telefonic

În măsura în care ne veți contacta telefonic, vom prelucra numele și prenumele dumneavoastră și nr. de telefon, iar dacă sunteți deja pacientul nostru și ne solicitați informații cu privire la contractul pe care îl aveți cu noi, vă vom solicita informații suplimentare de identificare pentru a ne asigura că nu divulgăm astfel de informații unor terte persoane, ci doar pacientului nostru.

Convorbirile telefonice nu sunt, în principiu, înregistrate, dar dacă o vom face, va vom informa în acest sens, la începutul conversației noastre, continuarea acelei convorbiri urmând a reprezenta acceptul dumneavoastră. Scopul unei eventuale înregistrări este de a verifica orice posibile incidente cu privire la divulgarea de informații către persoane neautorizate, aceste înregistrări urmând a fi pastrate în acest scop doar pentru perioada necesară acestor verificări și doar în situația unui incident, până la data soluționării acestuia.

Dacă am stabilit o programare sau ne-ați solicitat să vă transmitem un mesaj scris ulterior convorbirii telefonice, vom folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă răspunde.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră pe care îl veți putea retrage oricând. Pentru detalii, vă rugăm să citiți secțiunea “Ce drepturi aveți”.

MĂSURI DE SECURITATE

În toate situațiile, vă rugăm să limitați la minimum transmiterea de date sensibile, precum date de sănătate, date din actele de stare civilă, date genetice în curpinsul mesajelor, întrucât nu ne sunt necesare la acest prim contact. Dacă veți dori să ni le transmiteți direct pe adresa noastră de email info@stemcellsbank.ro, vă rugăm să le introduceți într-un document pe care să îl parolați înainte să ni-l trimiteți, urmând ca parola sa ne-o comunicați telefonic sau în alt mod, dar nu pe e-mail.

De asemenea, în măsura în care transmiteți date personale aparținând altor persoane, vă rugăm să vă asigurați că aveți consimțământul acelor persoane pentru a ne transmite datele acestora.

Nu vom răspunde pentru incidentele de securitate sau sesizările care vor aparea ca urmare a nerespectării de către dumneavoastră a recomandărilor noastre sau pentru neluarea de către dumneavoastră a altor măsuri de protecție a datelor dumneavoastră.

Vă putem asigura doar de faptul că, odată ajunse la noi, datele dumneavoastră sunt protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, accidentale sau ilegale, prin asigurarea securității sistemelor informatice, asumarea de către salariați de obligații de confidențialitate, realizarea de verificări periodice privind modul în care sunt respectate măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am implementat.

Web-site-ul nostru este securizat prin condițiile de securitate specifice companiei care găzduiește site-ul Stem Cells Bank SA, ROSPOT SRL.

DESTINATARII DATELOR?

(i) Datele furnizate prin pagina de contact, cariere sau telefonic

La datele pe care ni le veți furniza prin intermediului web-site-ului nostru, vor avea acces doar salariatii noștri și în mod incidental, furnizorii noștri de servicii IT.

Dacă va fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră către terțe persoane, ne vom asigura în toate cazurile că aceasta se va face doar în scopuri strict necesare, legitime, cu acordul dumneavoastră, dacă este necesar.

În măsura în care vom încheia cu dumneavoastră un contract, veți primi toate informațiile despre modul în care vom prelucra datele dvs. cu caracter personal.

(ii) Datele furnizate pentru concursuri

Datele pe care ni le veți furniza în cazul în care participați la concursuri organizate de către noi vor putea fi transmise către alte societăți care oferă servicii conexe derulării concursurilor, precum platforme de extragere a câștigătorilor, firme de curierat pentru livrarea premiilor, organizatorii parteneri ai concursurilor și care pot acționa, fie în calitate de împuterniciți ai noștri, fie în calitate de operatori de date.

CE DREPTURI AVEȚI?

În calitate de persoană ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Stem Cells Bank SA, beneficiați de următoarele drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor:

(i) art. 15 din GDPR: dreptul de acces la date și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele ce vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau stergerea Datelor, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date, dacă datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate (art. 15 din GDPR);

(ii) art. 16 din GDPR: de a ne solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor care nu mai corespund situației actuale; vom derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care veți putea primi solicitări în acest sens. Însă, vă rugăm ca și dumneavoastră sa ne contactați imediat ce datele pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.

(iii) art. 17 din GDPR: de a vă retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea datelor și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retrâgerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră;

(iv) art. 18 si 21 din GDPR: de a va opune prelucrării și de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării datelor sau, în măsura în care vă opuneți prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri;

(v) art. 20 din GDPR: dreptul la portabilitatea datelor.

(vi) dreptul de a vă adresa cu o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon: +40.318.059.211 /+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; www.dataprotection.ro

CUM NE GĂSIȚI?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, pentru transmiterea de orice mesaje, sesizări, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: info@stemcellsbank.ro sau la adresa sediului nostru pe care o găsiți în pagina „contact”.

Vă vom răspunde în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră.